Godziny spowiedzi

 

Sakrament pokuty i pojednania

– w niedzielę 20 min. przed każdą Mszą św.,

– w tygodniu na początku Mszy św.