Transmisje Mszy Świętej:
   - niedziele i święta: 
               10:00  19:30
   - dzień powszedni: 
               18:00
 

LITURGICZNA SŁUŻBA OŁTARZA

W PARAFII P.W. ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
W KRAKOWIE – WOLA DUCHACKA

 

Nasza wspólnota ministrancka na Woli Duchackiej cieszy się długoletnią tradycją.

Obecnie skupia w sobie trzy grupy chłopców.

Pierwszą z nich są aspiranci i kandydaci, drugą ministranci kilku stopni,
a trzecią lektorzy i ceremoniarze.

W sumie ok 30 osób. 

Opiekunem wspólnoty jest ks. Sebastian Habowski CR

Zbiórki dla ministrantów odbywają się w soboty o godz. 9:00 w salce pod kościołem.