Transmisje Mszy Świętej:
   - niedziele i święta: 
               10:00  19:30
   - dzień powszedni: 
               18:00
 

Duszpasterze

Zmartwychwstańcy

 

KS. STANISŁAW ZARYCZNY CR


Proboszcz i przełożony

 

KS. DANIEL SZKUBERA CR


Wikariusz i ekonom

KS. JANUSZ GĄDEK CR


duszpasterz

 

KS. MACIEJ GAWLIK CR


duszpasterz

KS. JERZY ROLKA CR


duszpasterz

KS. WŁODZIMIERZ SOBOLEWSKI CR


duszpasterz

 

ZGROMADZENIE ZMARTWYCHWSTAŃCÓW

Skąd jesteśmy?

Zgromadzenie Zmartwychwstania Pańskiego zostało powołane do życia w 1836 roku w Paryżu przez pierwszego jawnego pokutnika Wielkiej Emigracji, Bogdana Jańskiego. Jednak dopiero na Wielkanoc 1842 roku pierwszych siedmiu Współbraci złożyło w Rzymie śluby zakonne i przyjęło imię: Bracia Zmartwychwstania.

Kim jesteśmy?

Bogdan Jański (1807-1840), sam będąc człowiekiem świeckim i konwertytą, potrafił nakreślić niezwykle śmiałe idee ożywienia wiary i apostolstwa ludzi świeckich, ale dopiero dwaj z jego uczniów – Piotr Semenenko i Hieronim Kajsiewicz – całe to duchowe dziedzictwo przedwcześnie zmarłego Założyciela uzupełnili, pogłębili i uporządkowali.

Istotnym elementem naszego stylu życia są – jak w każdej wspólnocie zakonnej – trzy rady ewangeliczne: ubóstwo, czystość i posłuszeństwo. Zasadnicze punkty ciężkości naszej duchowości zakonnej stanowią:
przekonanie, że do wiary w zmartwychwstanie należy również praktyka zmartwychwstania w życiu codziennym;
dążenie, by być w służbie powszechnego zmartwychwstania, to znaczy pomagać ludziom w budowaniu wspólnot chrześcijańskich i nieść im nadzieje, pokój, sprawiedliwość, miłość i radość;
przepowiadanie, że Wielkanoc jest godziną narodzin nadziei dla całego świata i wszystkich czasów oraz że Pan Zmartwychwstały pragnie, już tu i teraz, zakładać swoje królestwo i rozpocząć swoje panowanie. Naturalnie nie chcemy chować tej nadziei tylko dla siebie, ale czynić ją wciąż żywą i nieustannie podkreślać: nadzieja chrześcijan nazywa się ZMARTWYCHWSTANIE i wszystko, czym jesteśmy, opiera się na wierze w tę Prawdę.

Co robimy?

Pracujemy, przede wszystkim, jako duszpasterze i wychowawcy. W każdym apostolacie dążymy zarówno do własnego zmartwychwstania, jak również do zmartwychwstania społeczeństwa. Staramy się, aby całe nasze życie zakonne – jak mówią nasze Konstytucje – było przepełnione duchem apostolskim, a nasze życie apostolskie duchem zakonnym. Wspólnota domowa jest przy tym naszym wsparciem i ubezpiecza każdą posługę poszczególnego zakonnika.

 

Nasze strony:

Polska Prowincja Zmartwychwstańców

Zakon Zmartwychwstańców

Duszpasterstwo Powołań Polskiej Prowincji Zmartwychwstańców