Transmisje Mszy Świętej:
   - niedziele i święta: 
               10:00  19:30
   - dzień powszedni: 
               18:00
 

Boże Ciało w Archidiecezji Warszawskiej. Bez centralnej procesji, w  parafiach | Archidiecezja Warszawska

 

W czwartek Uroczystość Bożego Ciała.

Msze święte według porządku niedzielnego z wyjątkiem odwołanej Mszy o godz. 18.00.

 

Na procesję ulicami Szkolną, Macedońską, Dauna, Malborską, Heltmana, Skowronią, Poprzeczną wyruszymy

po dodatkowej Mszy św. o godz. 16.00.

 

Prosimy o przyozdobienie domostw wzdłuż trasy procesji oraz w miarę możliwości usunięcie pojazdów blokujących przemarsz.

 

Zaproszenie do wzięcia udziału

w procesji Bożego Ciała

 

Drodzy Bracia i Siostry,

 

W Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w 2001 roku św. Jan Paweł II Wielki powiedział: „«Tantum ergo Sacramentum veneremur cernui— Przed tak wielkim Sakramentem upadajmy wszyscy wraz». W świętej Eucharystii jest prawdziwie obecny Chrystus, który dla nas umarł i zmartwychwstał. W konsekrowanym Chlebie i Winie pozostaje wśród nas ten sam Jezus z Ewangelii, którego spotkali apostołowie i za którym poszli, którego widzieli ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, którego ran dotknął Tomasz, po czym oddał Mu cześć wołając: «Pan mój i Bóg mój!»” (św. Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy św. w Uroczystość Najświętszego Ciało i Krwi Chrystusa w 2001 r., nr 3).

W nawiązaniu do tych słów Papieża-Polaka i zgodnie z wielowiekową tradycją naszego Miasta zapraszam Was, Drodzy Siostry i Bracia, do wzięcia udziału w centralnej procesji Bożego Ciała, która odbędzie się w dniu 3 czerwca br. Uroczystość rozpocznie się o godz. 9.00 Mszą świętą sprawowaną przy ołtarzu polowym na dziedzińcu przed Katedrą Wawelską. Następnie Drogą Królewską wyruszymy z Najświętszym Sakramentem na Rynek Główny. Zatrzymując się przy kolejnych ołtarzach, zbudowanych przy kościołach świętego Idziego, świętych Apostołów Piotra i Pawła, świętego Wojciecha i przy Bazylice Mariackiej, będziemy rozważać słowo Boże i w jego świetle adorować Pana Jezusa utajonego w Tajemnicy Eucharystii. Po zakończeniu procesji przed Bazyliką Mariacką zostanie odprawiona pod przewodnictwem Jego Eminencji Księdza Kardynała Stanisława Dziwisza Msza święta, zwłaszcza dla tych, którzy nie mogli uczestniczyć w Eucharystii na Wzgórzu Wawelskim.

Serdecznie proszę, aby w procesji Bożego Ciała uczestniczyły reprezentacje krakowskich parafii wraz ze swoimi Księżmi Proboszczami i Rektorami kościołów, asysty procesyjne, zgromadzenia zakonne żeńskie i męskie, bractwa, stowarzyszenia, wspólnoty, służby mundurowe, ludzie nauki i kultury, władze miejskie i samorządowe, szkoły katolickie oraz młodzież. W obliczu wciąż zagrażającej pandemii pamiętajmy o zachowaniu stosownych przepisów państwowych, które stoją na straży naszego bezpieczeństwa, zdrowia i życia.

Z pasterskim błogosławieństwem

 

 

Marek Jędraszewski

Arcybiskup Metropolita Krakowski

 

 

W sobotę 15.05 o godz. 9.30, 11.30 i 13.30 oraz

w niedzielę 16.05 o godz. 10.00, 11.30 i 13.00

udzielimy I-szej komunii św. dzieciom w naszej parafii.

 

Bardzo proszę by niedzielne Msze św. o godz. 10.00, 11.30 i 13.00 pozostawić dla dzieci i ich bliskich.

 

Uczestnictwo wiernych będzie możliwe tylko na zewnątrz kościoła (będą włączone głośniki)

Proszę o zrozumienie w tej niełatwej sytuacji. Chcemy umożliwić dzieciom i ich rodzinom świętowanie I-szej komunii.

 

o. Bartłomiej Gzella CR

Msze św. w Uroczystość Matki Boskiej Królowej Polski (3V) - według porządku niedzielnego

 

Nabożeństwa majowe z litanią loretańską odprawiamy codziennie po Mszy św. o godz. 18.00

 

Apel maryjny przy kapliczkach godz. 20.30

środa - Kapliczka Matki Boskiej Częstochowskiej, ul. Malborska

piątek - Kapliczka Matki Boskiej Fatimskiej, ul. Czarnogórska

Święty Józefie opiekuj się nami

Przed naszym kościołem stanęła figura św. Józefa. Zapraszamy na jej poświęcenie 1 maja przed Mszą św. o godz. 18.00. Figurę poświęci Dziekan i Kustosz Sanktuarium św. Józefa w Rynku Podgórskim ks. Antoni Bednarz.

 

Modlitwa papieża Franciszka o ustanie epidemii koronawirusa na świecie

Strzeż, święty Opiekunie, naszego kraju.

Oświecaj odpowiedzialnych za dobro wspólne, aby wiedzieli – jak Ty – jak zatroszczyć się o osoby powierzone ich odpowiedzialności.

Udziel mądrości naukowcom i tym, którzy poszukują odpowiednich środków służących zdrowiu i dobru fizycznemu braci. Podtrzymuj tych, którzy dbają o potrzebujących: wolontariuszy, pielęgniarki i pielęgniarzy, lekarzy, którzy pozostają na pierwszej linii troski o chorych, także za cenę własnego bezpieczeństwa.

Błogosław, św. Józefie, Kościół, począwszy od jego szafarzy, uczyń go znakiem i narzędziem Twojego światła i Twojej dobroci.

Towarzysz, św. Józefie, rodzinom: swoją cichą modlitwą buduj harmonię pomiędzy rodzicami i dziećmi, szczególnie pamiętaj o najmłodszych.

Zachowaj starszych od samotności: spraw, aby nikt nie był pozostawiony w rozpaczy opuszczenia i zniechęcenia.

Pociesz tego, kto jest najsłabszy, dodaj odwagi temu, kto się chwieje, wstawiaj się za ubogimi.

Razem z Dziewicą Maryją błagaj Pana, aby uwolnił świat z wszelkiej formy pandemii. Amen.