Transmisje Mszy Świętej:
   - niedziele i święta: 
               10:00  19:30
   - dzień powszedni: 
               18:00
 

ks. Józef Żabówka CR

 

Dnia 8 grudnia 2020 roku w Domu Księży Emerytów w Łomiankach pod Warszawą zmarł o. Józef Żabówka, kapłan Prowincji Polskiej.

Urodził się 12 lutego 1935 roku we wsi Wilkowisko, w powiecie limanowskim. Jego rodzicami byli Jakub i Maria z domu Kowalska. Ochrzczony został w Parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Wilkowisku (1935) i tamże bierzmowany 9 czerwca 1949 roku (bp Jan Stepa). W latach 1941-1948 uczył się w szkole podstawowej w Wilkowisku, od 1948 r. w gimnazjum cystersów w Szczyrzycu, a od 1949 r. w 4. Państwowym Gimnazjum im. H. Sienkiewicza przy ul. Krupniczej w Krakowie. Przez rok (1949-1950) był w Małym Seminarium w Krakowie.
Do Zgromadzenia wstąpił 10 lipca 1950 roku. Pierwsze śluby złożył 15 sierpnia 1951 roku w Krakowie, zaś śluby wieczyste 15 sierpnia 1954 roku w Parafii na Woli Duchackiej. Studia filozoficzno-teologiczne rozpoczął w Poznaniu (cztery lata), a kontynuował w Krakowie (1957-1958). Święcenia diakonatu otrzymał 14 czerwca 1958 roku, zaś kapłaństwo 17 czerwca 1958 roku z rąk ks. bpa Karola Pękala, sufragana tarnowskiego.

Pierwszą placówką po przyjętych święceniach był dom zakonny w Krakowie na Woli Duchackiej. W latach 1959-1961 pracował w Poznaniu na Rynku Wildeckim, głównie z młodzieżą. Następnie w latach 1961-1966 był wikariuszem w parafii św. Kazimierza w Warszawie. Kolejną placówką był Złocieniec (1966-1969). Dnia 16 września 1969 roku został skierowany do Storkowa na proboszcza. Po dwóch latach został ponownie skierowany do domu zakonnego w Krakowie na Woli Duchackiej, aby objąć funkcję proboszcza i budowniczego nowego kościoła (1971-1980); pełnił też funkcję przełożonego domu zakonnego (1971-1977). W roku 1980 zostaje skierowany do Złocieńca, aby pełnić funkcję Dyrektora Diecezjalnego Domu Rekolekcyjnego (do 30 sierpnia 1988). W latach 1989-1994 duszpasterzował, jako proboszcz, ponownie w Parafii św. Kazimierza w Warszawie. Przez rok był kapelanem sióstr zmartwychwstanek w Bukowinie Tatrzańskiej (1994-1995) i rok duszpasterzem w Sanktuarium w Sulisławicach. W 1996 roku otrzymał obediencję do domu zakonnego w Radziwiłłowie, a 1 sierpnia 1997 roku zamianowany proboszczem Parafii św. Antoniego. Dnia 1 sierpnia 2000 roku otrzymał obediencję do domu zakonnego w Bytomiu, a w 2001 był kapelanem sióstr zmartwychwstanek w Kętach. Od 15 października 2001 roku był duszpasterzem w Bazylice św. Jacka w Chicago. W latach 2002-2006 był rektorem kaplicy na Prądniku Korzkiewskim. Przez rok pełnił funkcję przełożonego domu zakonnego w Krakowie-Łobzowska (2006-2007). 1 sierpnia 2007 roku został skierowany do domu zakonnego w Krokowej, we wrześniu 2011 roku do pomocy duszpasterskiej w Mszanie Górnej. Od 1 października 2014 roku należał do domu zakonnego w Radziwiłłowie, a od 2 lutego 2020 do domu zakonnego w Warszawie. Od 2019 roku do śmierci przebywał w Domu Księży Emerytów Archidiecezji Warszawskiej w Łomiankach.

O. Józef Żabówka CR przeżył lat 85, w Zgromadzeniu 69, w tym 62 jako kapłan.

 

Pogrzeb o. Józefa Żabówki CR odbędzie się we wtorek, 15 grudnia 2020 r. Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w kościele św. Kazimierza w Warszawie (ul. Chełmska) o godz. 11.15. Odprowadzenie do grobowca Zgromadzenia na cmentarzu Powązkowskim będzie od czwartej bramy o godz. 13.30.

 

Po pogrzebie, ze względów epidemiologicznych, nie przewiduje się żadnego przyjęcia.

 

Duchacki Konkurs Szopki Krakowskiej "Kraków Panu Bogu i światu" odbędzie się także i w tym roku. Po raz 12.

Odbywają się bezpłatne warsztaty on-line pod nazwą "Szopkomat". Prowadzą je: Jakub Zawadziński wielokrotny laureat konkursów krakowskich i Anna Binder, uczestniczka warsztatów Dziadzia Krzysia - Krzysztofa Szatkowskiego który w 2009 r. wymyślił konkurs i prowadził zajęcia przez 10 lat.

 

"Szopkomat" odbywa się w piątki i poniedziałki o godz. 18.00, transmitowany przez facebookową strone CKP Klubu Wola Duchacka.

Zbieranie szopek zostało zaplanowane na 18 i 19 grudnia, zaś finał 20 grudnia około godz. 12.30 w Sali Kolumnowej naszego kościoła. Zapraszamy!

Adwent u Zmartwychwstańców

 

Roraty od poniedziałku do soboty – godz. 6:30

Roraty dla dzieci od poniedziałku do piątku – godz. 17:00.

Na czas rorat odwołana jest Msza św. o godz. 7:30.

 

Rekolekcje adwentowe od 6.12 do 9.12.2020, prowadzi br. Marcin Grec OFMCap

 

W niedzielę (6 grudnia) nauki podczas wszystkich Mszy św., a od poniedziałku do środy podczas Mszy św. o godz. 6:30, 9:00 i 18:00

Wszystkie nauki będą transmitowane w mediach parafialnych  (Radio Studnia, Youtube)

 

Wtorek 8 grudnia dzień spowiedzi rekolekcyjnej. 
Do sakramentu pokuty można będzie przystąpić podczas porannych Mszy św. oraz w godzinach 17:00 do 20:00

 

 

 

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie zwraca się z prośbą o przekazanie w ogłoszeniach duszpasterskich informacji o możliwości oddawania osocza od ozdrowieńców, którzy przebyli chorobę Covid-19.

 

Potrzebne osocze od osób, które wyzdrowiały po przechorowaniu COVID-19

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie prosi o oddawanie  osocza wszystkie osoby, które chorowały na COVID-19 i zostały uznane za zdrowe.

Osocze to zawiera przeciwciała, które mogą wspomagać leczenie chorych na COVID-19 z ciężkimi, zagrażającymi życiu objawami zakażenia.

Terapia oparta na przetoczeniach osocza rekonwalescentów chorób zakaźnych była skutecznie stosowana u pacjentów zakażonych wirusem EBOLA, koronawirusem SARS (SARS-CoV), wirusem grypy A (H1N1) oraz wirusem ”ptasiej” grypy A (H5N1). Zawarte w osoczu przeciwciała do wirusa SARS-CoV-2, który powoduje COVID-19, mają po przetoczeniu zblokować namnażanie się wirusa w organizmie pacjenta z aktywnym zakażeniem.

Bardzo prosimy o telefoniczny kontakt  wszystkie osoby, które spełniają poniższe warunki:

  1. Przechorowały COVID-19, zostały uznane za wyleczone i czują się zdrowe, lub osoby, które przeszły bezobjawowe zakażenie wirusem SARS-CoV-2,
  2. Minął okres co najmniej 28 dni od ustąpienia objawów albo 18 dni od zakończenia izolacji
  3. Są w wieku 18-65 lat,
  4. Spełniają kryteria zawarte w przepisach prawnych określających wymagania ogólne dla dawców krwi i jej składników

W czasie rozmowy telefonicznej dokonana zostanie wstępna ocena braku przeciwwskazań do oddania osocza i ustalony zostanie najdogodniejszy termin i miejsce jego pobrania.

RCKiK w Krakowie – tel.:  663 – 560 – 300  lub 661 – 926 – 116 lub 603 – 697 – 534  dostępny w dniach poniedziałek – piątek                w godz. 07:30 – 16:30, sobota – niedziela w godz. 09:00 – 14:00  

 

 

Od 22 listopada do 20 grudnia będziemy prowadzić coroczną akcję „Adwentowy Kosz Pokutny”. Ze względu na pandemię członkowie zespołu charytatywnego nie mogą tym razem dotrzeć osobiście do osób potrzebujących, aby dowiedzieć w jaki sposób można je wesprzeć. Prosimy zatem o składanie do kosza żywności o przedłużonej trwałości, kosmetyków i chemii gospodarczej. Można przekazać również ofiary pieniężne – do puszki obok kosza albo na konto parafii, tytuł przelewu „pomoc dla chorych”.

Jesteśmy świadomi, że pandemia mogła spowodować pogorszenie sytuacji ekonomicznej i życiowej wielu rodzin. Jeżeli potrzebujecie pomocy, zgłaszajcie się do zespołu charytatywnego:

- albo telefonicznie, nr 785918254 lub 606 387 933

- albo wrzucając kartkę ze swoimi danymi również do puszki obok kosza, wtedy ktoś z zespołu charytatywnego skontaktuje się z Wami.