Transmisje Mszy Świętej:
   - niedziele i święta: 
               10:00  19:30
   - dzień powszedni: 
               18:00
 

Kraków, 1 stycznia 2021 r.Ponowienie aktu poświęcenia Polski Najświętszemu Sercu Pana Jezusa
w krakowskiej Bazylice Najświętszego Serca Pana JezusaW 2021 roku będziemy obchodzić dwa jubileusze związane z krakowską Bazyliką Najświętszego Serca Pana Jezusa, w której posługują księża jezuici.

 

Dnia 29 maja 2021 r. świętować będziemy setny jubileusz konsekracji bazyliki NSPJ
w Krakowie. Z tej okazji uroczystej Mszy św. o godz. 18.00 będzie przewodniczył ks. abp Marek Jędraszewski, Metropolita Krakowski.

 

Natomiast 11 czerwca 2021 r., w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, podczas Mszy św. o godz. 18.00 w bazylice NSPJ w Krakowie będzie miał miejsce akt odnowienia poświęcenia Narodu polskiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa w 100. rocznicę tego wydarzenia, przy udziale Konferencji Episkopatu Polski, która w dniach od 11 do 12 czerwca 2021 r. będzie obradować na terenie Archidiecezji Krakowskiej. Mszy św. będzie przewodniczył ks. abp Stanisław Gądecki, Przewodniczący KEP, on też dokona aktu odnowienia poświęcenia Polski Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.

 

W łączności z tym wydarzeniem poświęcenie to zostanie również dokonane w każdej polskiej parafii tego samego dnia. Poświęcenie to, będąc odpowiedzią na nieskończoną miłość Boga, którą w pełni objawia Jezus Chrystus, będzie również publicznym zadośćuczynieniem Jezusowi za nasze grzechy, jakimi przez te lata raniliśmy Jego Najświętsze Serce.

 

Przygotowanie do tego poświęcenia rozpoczniemy w Święto Chrztu Pańskiego, 10 stycznia 2021 r., a zakończymy uroczystościami 11 czerwca tegoż roku. W ramach przygotowania do tych uroczystości księża jezuici opracowali materiały duszpasterskie, które dzięki Wydziałowi Duszpasterskiemu Konferencji Episkopatu Polski zostały rozesłane do wszystkich parafii w Polsce. Wielkopostny etap przygotowań zostanie zwieńczony poświęceniem Najświętszemu Sercu Pana Jezusa małżeństw i rodzin w Niedzielę Miłosierdzia Bożego.

 

Przygotowane zostały także materiały duszpasterskie na pierwsze piątki miesiąca, propozycje kazań pasyjnych, dróg krzyżowych i nabożeństw czerwcowych. W Bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie będą również organizowane konferencje, wieczory uwielbienia i koncerty, o czym będziemy informować. W mediach katolickich będą się ukazywały artykuły na temat kultu Serca Bożego. Planowane jest wydanie specjalnego albumu poświęconego bazylice i kultowi Najświętszego Serca Pana Jezusa. Informacje i transmisje z uroczystości będzie można znaleźć na stronie internetowej (bazylikaserca.pl) i kanale youtube Bazyliki (Jezuici Kraków).

 

Chcielibyśmy, aby to wszystko służyło pomocą w osobistym, małżeńskim, rodzinnym, parafialnym, a także w narodowym poświęceniu Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Świadomi naszych grzechów chcemy Pana Jezusa przeprosić i zadośćuczynić Mu za wszystkie grzechy, zgorszenia i zaniedbania. Chcemy również odnowić nasze serca ucząc się od Jezusa, którego Serce jest ciche i pokorne.


Jubileusz i przygotowanie do niego powinien być dla nas wszystkich okazją do odnowienia duchowego i moralnego naszego Narodu i Kościoła przez stałe pogłębianie więzi
z naszym Zbawicielem, oraz otwarcie na Jego Miłość i obietnice, które nam przekazał przez
św. Małgorzatę Marię Alacoque.

 

Księża jezuici serdecznie zapraszają Czcigodnych Duszpasterzy, Siostry Zakonne
i wszystkich wiernych do wspólnego przygotowania się do jubileuszu i do ponowienia poświęcenia Polski Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Pragniemy wspólnie dziękować Bogu za dar Jego Najświętszego Serca, któremu tak wiele zawdzięczamy.

 

Zachęcamy do osobistego włączenia się w nurt przygotowań i do samego świętowania poprzez codzienny akt poświęcenia się Sercu Bożemu:

 

Panie Jezu Chryste, Ty poprzez swoje Boskie Serce, bogate w miłosierdzie, wylałeś na świat cały miłość swego Ojca jako uświęcający żar Ducha Przenajświętszego. Racz przyjąć moje modlitwy, prace, radości i cierpienia, i złącz je dzisiaj ze swą Ofiarą Krzyża, obecną
w tajemnicy Eucharystii – dla zbawienia świata. W jedności z całym Kościołem i Jego Matką – Maryją, przez Jej pośrednictwo, proszę Cię w intencjach, które Ojciec Święty polecił naszym modlitwom. Udziel mi, Panie Jezu, Ducha Świętego do wiernego w dniu dzisiejszym wypełnienia wszystkich dobrych czynów, przygotowanych dla mnie przez Ojca. Przemień mnie i uczyń apostołem Twego Serca, bym świadczył w Duchu i Prawdzie, że Bóg jest Miłością. Amen.o. Robert Więcek SJ o. Wacław Królikowski SJ o. Jarosław Paszyński SJ

Dyrektor Krajowego Sekretariatu Rektor Kolegium Księży Jezuitów Przełożony Prowincji Polski Południowej

Apostolstwa Modlitwy i Bazyliki NSPJ w Krakowie Towarzystwa Jezusowego

 

Parafialny Zespół Charytatywny - sprawozdanie z działalności w 2020 roku

 

Drodzy Parafianie!

 

Mamy za sobą 2020 rok - rok jakże inny od poprzednich. Rok, w którym „królowały”
SARS-CoV-2 i COVID-19. Rok, który diametralnie zmienił nasze życie, przynosząc nam mnóstwo ograniczeń, niepewności, obaw, chaosu i zwykłego strachu, a nie rzadko bólu oraz traumatycznych przeżyć, związanych z ciężkim przebiegiem choroby lub śmiercią najbliższych.

Taka sytuacja musiała odcisnąć również swoje piętno na działalności charytatywnej. Wprowadzone limity znacznie ograniczyły liczbę wiernych w kościołach, został utrudniony kontakt
z potrzebującymi, wprowadzenie zdalnego nauczania w szkołach spowodowało przerwę
w zbiórkach do puszek, wystąpiły również problemy z osobami kwestującymi- jednak Parafialny Zespół Charytatywny nie zaprzestał swojej działalności. Nie zabrakło osób znajdujących się
w trudnej sytuacji, ale nie zabrakło też chętnych do niesienia pomocy potrzebującym. Sprawozdanie też jest inne, znacznie krótsze; nie będzie również wystąpień przedstawicieli Zespołu. Parafialny Zespół Charytatywny, podobnie jak w latach poprzednich, bardzo dziękuje mieszkańcom Parafii Zmartwychwstania Pańskiego, którzy w tym trudnym okresie okazali tradycyjnie Wielkie Serce. W 2020 r. zebraliśmy do puszek 19.967 zł. Dzięki Wam dofinansowaliśmy obiady wszystkim potrzebującym dzieciom z naszej parafii, mogliśmy pomóc osobom chorym i niepełnosprawnym oraz seniorom, których nie stać na zakup lekarstw i rehabilitację, a także mogliśmy przekazać przygotowane dzięki Wam paczki na Święta Wielkanocne i Boże Narodzenie!

Poniżej przedstawiamy szczegółowe rozliczenie zakończonego roku; dla ułatwienia wszystkie kwoty zostały zaokrąglone do pełnych złotych- wpływy „w górę”, a wydatki „w dół”.

Wpływy:
zbiórki do puszek: 19.967 zł (dokładnie 19.962,94 zł- różnica wynika z miesięcznych zaokrągleń; w 2019 r.- 36.061 zł):
- styczeń: 3.536 zł;
- luty: 3.351 zł;
- marzec: 4.342 zł;
- kwiecień: nie było zbiórki;

- maj: nie było zbiórki;

- czerwiec: nie było zbiórki;

- lipiec: nie było zbiórki;

- sierpień: nie było zbiórki;

- wrzesień: 3.022 zł;

- październik: 2.529 zł;

- listopad: 1.475 zł;

- grudzień: 1.712 zł;

 

Wydatki:

a) obiady: 12.072 (w 2019 r.- 32.940 zł):

- styczeń: 3.522 zł;
- luty: 3.576 zł;
- marzec: 1.971 zł (częściowo nauczanie zdalne);
- kwiecień: nauczanie zdalne;

- maj: nauczanie zdalne;

- czerwiec: nauczanie zdalne;

- wrzesień: 1.575 zł;

- październik: 1.308 zł (częściowo nauczanie zdalne);

- listopad: 120 zł (w zdecydowanej większości nauczanie zdalne);

- grudzień: nauczanie zdalne;

b) zakup artykułów spożywczych na Dzień Chorego: 822 zł;
c) pomoc dla osób znajdujących się w niezwykle trudnej sytuacji: 3.000 zł.

Razem wydatki: 15.894 zł

 

W związku z zamieszaniem w szkołach, zanotowaliśmy duże oszczędności, które pozwoliły nam zwiększyć rezerwę do wysokości 22.714 zł.

Dzięki Waszemu wsparciu wydano w stołówkach szkolnych łącznie 1.379 obiadów.
W 2020 r. z obiadów korzystało 29 uczniów w pierwszej połowie roku i 7 uczniów w drugiej połowie. Koszt obiadów uległ zmianie od nowego roku szkolnego - w Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 7 cena wzrosła o 0,50 zł, a w stołówce Szkoły Podstawowej im. bł. Celiny Borzęckiej o 2,50 zł (obecnie obiad kosztuje 12 zł).

Nie zabrakło w programie Dnia Chorego- dzięki temu, że jego termin przypada w lutym, pandemia nie storpedowała tego przedsięwzięcia. To już wieloletnia tradycja w naszej Parafii; organizowana jest msza święta z udzielaniem sakramentu namaszczenia chorych, po której odbywa się spotkanie w sali pod kościołem, połączone z poczęstunkiem. W 2020 r., podobnie jak w kilku ostatnich latach, uczestniczyło w spotkaniu około 40 osób; należy dodać, że organizatorzy przynoszą ze sobą wypieki, przygotowane przez siebie i na własny koszt.

Również w 2020 roku Zespół przeprowadził dwie akcje przedświąteczne „Wielkopostny Kosz Pokutny” i „Adwentowy Kosz Pomocy”. Dzięki Wam paczki trafiły łącznie do około 60 potrzebujących rodzin. W ramach tych obu akcji zbierane są również pieniądze do puszki- zebrano w sumie 17968 zł ; środki te przeznaczone są na pomoc w zakupie lekarstw oraz środków pielęgnacyjnych przez najbardziej potrzebujących i wydawane są w pierwszej kolejności. W tym roku nie organizowano zbiórek i wydarzeń w ramach Światowego Dnia Ubogich.

Pragniemy poinformować nowych parafian i przypomnieć starszym, że działalność Zespołu ogranicza się do terenu Parafii i pomoc trafia wyłącznie do jej mieszkańców, a Zespół nie generuje żadnych kosztów organizacyjnych, które byłyby finansowane z zebranych środków.

Niezmiennie apelujemy o włączanie się do działalności charytatywnej Zespołu; bardzo mile są widziane osoby pełnoletnie, chętne do pracy w wolontariacie i mogące poświęcić kilka godzin miesięcznie dla innych. Wszystkich chętnych prosimy o zgłaszanie się w zakrystii lub kancelarii parafialnej; można też pozostawić numer telefonu osobom kwestującym w pierwsze niedziele miesiąca.

Tradycyjnie dziękujemy wszystkim księżom, siostrom zakonnym oraz pracownikom szkół
i stołówek, współpracującym z nami.

Na koniec pragniemy życzyć wszystkim parafianom powrotu do normalności, byśmy w zdrowiu doczekali najbliższych Świąt Wielkiejnocy, a które niech będą takie same, jak te w latach wcześniejszych. Niech Nowonarodzony otacza nas opieką każdego dnia.

 

 

Parafialny Zespół Charytatywny

 

Umowa o dzieło - zgłoszenie ZUS 2021 - Dzieło - Zatrudnienie - Infor.pl

 

Sprawozdanie Proboszcza – Rok 2020

Parafia Zmartwychwstania Pańskiego powstała w 1948 roku. Obecnie liczy
ponad 13.000 parafian i rozwija się liczebnie w związku z wciąż powstającą nową zabudową mieszkalną. Kościół wybudowany w latach 1975 – 89, został konsekrowany 28 czerwca 1989 roku. Od początku powstania parafii posługę duszpasterską pełni tu Zgromadzenie Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Zespół duszpasterski od września stanowią:  o. Bartłomiej Gzella CR – proboszcz i przełożony domu zakonnego, o. Szymon Zaniewski CR - wikariusz. W domu zakonnym są jeszcze o. Grzegorz Wiśniewski CR, o. Stanisław Landzwojczak CR, o. Marek Tomski CR oraz o. Maciej Gawlik CR. Na terenie parafii znajduje się dom zakonny Sióstr Zmartwychwstanek oraz Przytulisko św. Brata Alberta dla kobiet, prowadzone przez Siostry Albertynki.

Rok 2020 przeżywany był w Kościele pod hasłem „Wielka Tajemnica Wiary”.

 

Niewiele wskazywało na to, jak bardzo różny od poprzednich lat będzie ten rok 2020.

Rozpoczęliśmy go od duszpasterskich odwiedzin w domach naszych parafian. Już po raz kolejny kolęda „od drzwi do drzwi” odbywa się tylko w części parafii. Odwiedzamy oczywiście wszystkich, którzy wyrażą wolę spotkania i błogosławieństwa domostw, choć odwiedziny na zaproszenia, możliwe są dopiero w miesiącu lutym.  To znak czasu i wyraźnie powiększającej się liczby mieszkańców parafii.

Styczeń to też radosne prezentacje jasełkowych przedstawień w wykonaniu dzieci i młodzieży ze szkół z terenu parafii. Barwny korowód dzieci w święto Trzech Króli wpisał się już w tradycję świętowania tego dnia w naszej parafii. Kończąc miesiąc styczeń gościliśmy o. Michała Szlachciaka, zmartwychwstańca, misjonarz z Bułgarii, którego odwiedziny są zawsze okazją do wsparcia misjonarza. „Kolędowanie z Nową Orawą” hucznie zakończyło czas świętowania Bożego Narodzenia w naszej wspólnocie parafialnej. Bawiąc się na Balu Karnawałowym wraz z Paniami z Przytuliska dla Bezdomnych Kobiet nawet nie przypuszczaliśmy, że na długo trzeba nam będzie zapomnieć o takich radościach.

Wchodząc w okres zwykły w liturgii, gościliśmy Siostry Zmartwychwstanki z Mocarzewa, organizujące „Dom dla Mocarzy”, osób z niepełnosprawnością. Udało nam się jeszcze zorganizować „Dzień chorych” nie przypuszczając, że to dla wielu osób będzie jedno z ostatnich wyjść „bez lęk” z własnego domostwa.  Ostatnim „rzutem na taśmę” odbyły się rekolekcje dla kandydatów do bierzmowania „Droga do prawdy” oraz rekolekcje dla rodzin „Dialog w małżeństwie i w rodzinie”. Rekolekcje szkolne, które w tym roku prowadził o. Robert Rapińczuk CR zostały przerwane decyzją o wstrzymaniu zajęć szkolnych z powodu epidemii koronawirusa. Rozpoczęte przygotowania do kanonicznej wizytacji biskupiej w parafii oraz sakramentu bierzmowania zostały odłożone w czasie na jesień.

Zakazy, obostrzenia, dystans, dezynfekcja i maseczki stały się z dnia na dzień naszą „nową normalnością”. Parafialne rekolekcje prowadzone przez o. Mikołaja Lipitaka CR ze Lwowa, przy niewielkiej liczbie uczestników w kościele, były transmitowane przez www.radiostudnia.pl. Niebawem dołączyły też transmisje na facebooku i kanale youtube.

Dekret naszego metropolity z dnia 12.03.2020 r. wprowadził dyspensę od niedzielnego i świątecznego obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej. Nasz Wielki Post to trudne doświadczenie „liturgicznej pustyni” zakończone Triduum Sacrum bez możliwości udziału wiernych w kościele. Schola i jednocześnie jedyni uczestnicy liturgii na żywo oraz księża przy pustym kościele w najważniejszym dniu roku liturgicznego…widok nie do zapomnienia.

Przeorganizowaliśmy okoliczności co do miejsca spowiedzi (by ułatwić zachowanie dystansu i jednocześnie tajemnicy spowiedzi). Zasady dezynfekcji i komunia św. na rękę znalazły zrozumienie u dużej części parafian.

Majowe nabożeństwa, szczególnie te na świeżym powietrzu przy kapliczkach, dodawały nam otuchy w przetrwaniu ciężkich dni. Uroczystość I-szej komunii w maju była niemożliwa do zorganizowania. Część rodzin zdecydowała się na „Indywidualną I-szą komunię”, część zaś poczekała na koniec września.

Większość grup i wspólnot zawiesiła spotkania. Niektórzy, jak „Święta Marta” czy Kręgi Rodzin Domowego Kościoła próbowali swoich siłę w internetowych formach komunikacji.

W Uroczystość Zesłania Ducha Świętego zostały zniesione limity uczestników liturgii. Procesja w Boże Ciało, skromniejsza i krótsza niż zwykle, jednak się odbyła. Arcybiskup zapraszał do licznego uczestnictwa w Centralnej Procesji Bożego Ciała z Wawelu na Rynek Główny.  

4 lipca, nie bez przeszkód, przyjął święcenia kapłańskie o. Szymon Zaniewski CR, nowy wikariusz w naszej parafii. O. Sebastian Habowski CR został mianowany proboszczem w Parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Krokowej.

Po wakacjach, od 1 września dzieci wróciły do nauczania w szkołach. Wznowiliśmy przygotowania do I-szej komunii by udzielić jej ostatniej grupie dzieci na koniec września. Odpustowa Uroczystość Matki Boskiej Bolesnej, pod przewodnictwem o. Macie Sasiaka CR odbyła się „prawie normalnie”. XX Dzień Papieski był ostatnią niedzielą przypominającą, że może być prawie spokojnie. W tym czasie zdążyliśmy przeżyć Wizytację Prowincjalną w naszym domu zakonnym przeprowadzoną osobiście przez o. Krzysztofa Swóła CR, prowincjała Polskiej Prowincji Zmartwychwstańców. Od 18 października ponowne obostrzenia co do ilości osób w kościołach, nowa dyspensa obowiązująca do odwołania. Życie parafialne ponownie zamarło. Zmieniały się tylko kolory stref epidemii by na koniec, w Uroczystość Wszystkich Świętych, zdecydować o zamknięci cmentarzy dla odwiedzających groby bliskich. Trudny czas.

Rozpoczynając Adwent wyglądaliśmy z utęsknieniem Bożego Narodzenia. Adwentowe rekolekcje poprowadził o. Marcin Grec OFM Cap. Całość transmitowaliśmy w mediach parafialnych. Adwentowa akcja Zespołu Charytatywnego „Kosz Pomocy” została bardzo hojnie wsparta przez parafian. Konkurs szopki krakowskiej i w tym roku odbyły się, choć z minimalnym udziałem publiczności, a wystawa towarzyszy nam w czasie Bożego Narodzenia w kościele.

Tegoroczne odwiedziny kolędowe będą miały formę spotkań małych grup parafian (do 40 osób) w kościele. Próbujemy odnaleźć się w nowej sytuacji i nie tracimy nadziei. Dziękujemy za wszelkie wsparcie, dobre słowo i wsparcie materialne parafii w tym niełatwym dla nas wszystkich czasie.

Niewiele z planów inwestycyjno remontowych udało się przeprowadzić w tym niełatwym roku. Zakończyliśmy prace kamieniarskie na chórze kościelnym. Tym samym pozostało jeszcze zamontowanie ostatnich szyb witrażowych w oknach po prawej stronie kościoła (przygotowane szkło już czeka na lepszą pogodę i montaż). Przygotowaliśmy fundamenty pod podjazd dla niepełnosprawnych i wózków. Czekamy na lepsze czasy.

 

 

Statystyka Parafii Zmartwychwstania Pańskiego w roku 2020

 

2016

2017

2018

2019

2020

Chrzty

117

131

124

126

101

Śluby

15

14

16

18

12

Zapowiedzi przedślubne

79

66

100

59

48

Pogrzeby

93

66

124

86

84

Dzieci przyjmujące I – szą Komunię

126

141

177

96

125

Młodzież przyjmująca bierzmowanie

62

61

58

72

?

Każdego pierwszego piątku miesiąca kapłani odwiedzali ok. 100 chorych. (z wyjątkiem miesięcy obostrzeń w odwiedzinach)
Świeccy szafarze Eucharystii zanosili komunię świętą w niedziele do 8 -12 osób. (czasowo zawieszana posługa)

  1. Bartłomiej Gzella CR, proboszcz

 

Modlitwa papieża Franciszka na Rok św. Józefa

Witaj, opiekunie Odkupiciela,

i oblubieńcze Maryi Dziewicy.

Tobie Bóg powierzył swojego Syna;

Tobie zaufała Maryja;

z Tobą Chrystus stał się człowiekiem.

O święty Józefie, okaż się ojcem także i nam,

i prowadź nas na drodze życia.

Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę,

i broń nas od wszelkiego zła. Amen.

 

 

 

Papież Franciszek ogłasza “Rok św. Józefa”

Z okazji 150. rocznicy ustanowienia św. Józefa Patronem Kościoła powszechnego, papież Franciszek opublikował list apostolski "Patris corde" i ogłosił Rok św. Józefa.

Papież Franciszek ogłasza “Rok św. Józefa”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Ukochany ojciec, ojciec czułości, w posłuszeństwie i w gościnności; ojciec twórczej odwagi, robotnik, zawsze w cieniu” – tymi słowami Papież opisuje św. Józefa w Liście apostolskim „Patris corde – Z ojcowskim sercem”, opublikowanym dzisiaj z okazji 150. rocznicy ogłoszenia Oblubieńca Maryi patronem Kościoła katolickiego.

To właśnie błogosławiony Pius IX, dekretem Quemadmodum Deus, podpisanym 8 grudnia 1870 r., obdarzył tym tytułem św. Józefa.

Franciszek zaznaczył, że św. Józef konkretnie wyraził swoje przybrane ojcostwo, „czyniąc ze swego życia ofiarę z siebie w miłości oddanej służbie Mesjaszowi”. W Nim „Jezus widział czułość Boga”, czułość, która „pozwala przyjąć naszą słabość”, ponieważ „to właśnie pomimo naszej słabości i poprzez nią” realizuje się większość Bożych planów. Józef jest również ojcem w posłuszeństwie Bogu: poprzez swoje „fiat” ratuje Maryję i Jezusa oraz uczy swojego przybranego Syna „wypełniania woli Ojca”. Wezwany przez Boga do służby misji Jezusa, „współuczestniczy w wielkiej tajemnicy Odkupienia i jest prawdziwie sługą zbawienia” .

Jednocześnie Józef jest „ojcem w przyjmowaniu”, ponieważ „przyjmuje Maryję bez uprzednich warunków”, co jest ważnym gestem także dzisiaj – stwierdza Franciszek – „w tym świecie, w którym widoczna jest przemoc psychiczna, słowna i fizyczna wobec kobiet”. Ale Oblubieniec Maryi jest również tym, który ufając Panu, przyjmuje w swoim życiu nawet te wydarzenia, których nie rozumie, pozostawiając na boku swoje dociekania i godząc się z własną historią. Poprzez św. Józefa, Bóg jakby powtarzał nam: „Nie lękajcie się!”, ponieważ „wiara nadaje sens każdemu szczęśliwemu lub smutnemu wydarzeniu” i uświadamia nam, że „Bóg może sprawić, że pośród skał zaczną kiełkować kwiaty”. Józef nigdy „nie szuka dróg na skróty”, ale staje wobec rzeczywistości „z otwartymi oczami, biorąc za nią osobistą odpowiedzialność”.

List „Patris corde” podkreśla również „twórczą odwagę” św. Józefa. Ujawnia się ona szczególnie w trudnościach i wydobywa czasami z człowieka niespodziewane możliwości. „Cieśla z Nazaretu – wyjaśnia Papież – potrafi przekształcić problem w szansę, pokładając zawsze ufność w Opatrzności”. Każdy potrzebujący, biedny cierpiący, umierający, obcy, uwięziony, chory, jest „dzieckiem”, nad którym czuwa św. Józef . Od niego należy uczyć się „kochania Kościoła i ubogich” (5). „Konieczne jest zrozumienie – pisze Franciszek – znaczenia pracy, która daje godność” oraz „staje się uczestnictwem w samym dziele zbawienia”, a także „okazją do rozwoju” dla siebie i swojej rodziny.

Papież, inspirując się dziełem „Cień Ojca”, polskiego pisarza Jana Dobraczyńskiego, opisuje ojcostwo Józefa w relacji do Jezusa jako „cień Ojca Niebieskiego na ziemi”. „Nikt nie rodzi się ojcem, ale nim się staje”, stwierdza Papież, ponieważ „podejmuje się troskę o dziecko”, biorąc na siebie odpowiedzialność za jego życie. Niestety, we współczesnym społeczeństwie „dzieci często wydają się osierocone przez ojców”, ojców zdolnych „wprowadzić dziecko w doświadczenie życia”, bez zatrzymywania go albo traktowania jako „własności”, ale czyniąc je „zdolnym do wyborów, do wolności i do odejścia”. W tym sensie Józef ma przydomek „przeczystszy”, który jest „przeciwieństwem posiadania”: w rzeczywistości „umiał kochać w sposób niezwykle wolny”, „usuwał się”, aby postawić w centrum życia nie siebie samego, ale Jezusa i Maryję. Jego szczęście wynikało z „daru z siebie”. Prawdziwym ojcem jest ten, kto „wyrzeka się pokusy życia życiem swoich dzieci” i szanuje ich wolność, ponieważ ojcostwo przeżywane w pełni czyni samego ojca „nieużytecznym”, kiedy „dziecko staje się autonomiczne i samodzielnie podąża ścieżkami życia”.

Zakończony modlitwą do św. Józefa List „Patris corde” ukazuje również, w przypisie nr 10, zwyczaj Franciszka, trwający od ponad czterdziestu lat, codziennego odmawiania modlitwy do Oblubieńca Maryi „zaczerpniętej z dziewiętnastowiecznej francuskiej książeczki do nabożeństwa Zgromadzenia Zakonnic Jezusa i Maryi”. Jest to modlitwa, która „wyraża pobożność i zaufanie” do św. Józefa, ale także stawia „pewne wyzwanie” – wyjaśnia Papież, ponieważ kończy się słowami: „Niech nie mówią, że wzywałem cię na próżno, pokaż mi, że twoja dobroć jest tak wielka jak twoja moc”.

Publikacji Listu apostolskiego „Patris corde” towarzyszy Dekret Penitencjarii Apostolskiej łączący „Rok św. Józefa” ogłoszony przez Papieża z darem specjalnych odpustów. Szczególne wskazania dotyczą dni tradycyjnie poświęconych pamięci Oblubieńca Maryi, takich jak 19 marca i 1 maja, oraz osób chorych i starszych „w aktualnym kontekście zagrożenia zdrowia”.

KEP/Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej

 

                     Informator Świąteczny 2020

 

Pasterka - 24.12 godz. 20.00, 22.00 oraz 24.00.


Boże Narodzenie 25.12 (piątek) nie będzie Mszy św. o godz. 7.00, Pozostałe Msze św. według porządku niedzielnego.

Św. Szczepana 26.12 (sobota) Msze św. według porządku niedzielnego.


Niedziela Świętej Rodziny - 27.12.2020.

Sylwester - 31.12 - Msza święta za zmarłych parafian w 2020 r., o godz. 16.00, Msza św. na zakończenie roku z nabożeństwem dziękczynno - przebłagalnym, godz. 18.00

Nowy Rok – 1.01 (piątek) nie będzie Mszy św. o godz. 7.00, Pozostałe Msze św. według porządku niedzielnego