Transmisje Mszy Świętej:
   - niedziele i święta: 
               10:00  19:30
   - dzień powszedni: 
               18:00
 

 

W sobotę 15.05 o godz. 9.30, 11.30 i 13.30 oraz

w niedzielę 16.05 o godz. 10.00, 11.30 i 13.00

udzielimy I-szej komunii św. dzieciom w naszej parafii.

 

Bardzo proszę by niedzielne Msze św. o godz. 10.00, 11.30 i 13.00 pozostawić dla dzieci i ich bliskich.

 

Uczestnictwo wiernych będzie możliwe tylko na zewnątrz kościoła (będą włączone głośniki)

Proszę o zrozumienie w tej niełatwej sytuacji. Chcemy umożliwić dzieciom i ich rodzinom świętowanie I-szej komunii.

 

o. Bartłomiej Gzella CR

Msze św. w Uroczystość Matki Boskiej Królowej Polski (3V) - według porządku niedzielnego

 

Nabożeństwa majowe z litanią loretańską odprawiamy codziennie po Mszy św. o godz. 18.00

 

Apel maryjny przy kapliczkach godz. 20.30

środa - Kapliczka Matki Boskiej Częstochowskiej, ul. Malborska

piątek - Kapliczka Matki Boskiej Fatimskiej, ul. Czarnogórska

Święty Józefie opiekuj się nami

Przed naszym kościołem stanęła figura św. Józefa. Zapraszamy na jej poświęcenie 1 maja przed Mszą św. o godz. 18.00. Figurę poświęci Dziekan i Kustosz Sanktuarium św. Józefa w Rynku Podgórskim ks. Antoni Bednarz.

 

Modlitwa papieża Franciszka o ustanie epidemii koronawirusa na świecie

Strzeż, święty Opiekunie, naszego kraju.

Oświecaj odpowiedzialnych za dobro wspólne, aby wiedzieli – jak Ty – jak zatroszczyć się o osoby powierzone ich odpowiedzialności.

Udziel mądrości naukowcom i tym, którzy poszukują odpowiednich środków służących zdrowiu i dobru fizycznemu braci. Podtrzymuj tych, którzy dbają o potrzebujących: wolontariuszy, pielęgniarki i pielęgniarzy, lekarzy, którzy pozostają na pierwszej linii troski o chorych, także za cenę własnego bezpieczeństwa.

Błogosław, św. Józefie, Kościół, począwszy od jego szafarzy, uczyń go znakiem i narzędziem Twojego światła i Twojej dobroci.

Towarzysz, św. Józefie, rodzinom: swoją cichą modlitwą buduj harmonię pomiędzy rodzicami i dziećmi, szczególnie pamiętaj o najmłodszych.

Zachowaj starszych od samotności: spraw, aby nikt nie był pozostawiony w rozpaczy opuszczenia i zniechęcenia.

Pociesz tego, kto jest najsłabszy, dodaj odwagi temu, kto się chwieje, wstawiaj się za ubogimi.

Razem z Dziewicą Maryją błagaj Pana, aby uwolnił świat z wszelkiej formy pandemii. Amen.

 

 

 

Msza św. z przystąpieniem do dzieła duchowej adopcji dziecka poczętego

czwartek 25.03.2021 godz. 9.00

 

----------------------------------------------------------

 

 

PRZYSTĄP DO DZIEŁA DUCHOWEJ ADOPCJI ONLINE

 

Ze względu na utrzymującą się pandemię, istnieje możliwość podjęcia duchowej adopcji również w domach. Jeśli do dzieła pragnie przystąpić więcej domowników, obrzęd ten mogą przeprowadzić rodzice, czy też jeden z dorosłych członków rodziny. Osoby, które zdecydują się na taką formę proszone są o wypełnienie następującego formularza (LINK DO FORMULARZA) podając: imię osoby podejmującej Duchową Adopcję Dziecka Poczętego i miejsce zamieszkania.

Informację o przystąpieniu do Dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego można również dostarczyć drogą mailową na adres duchowaadopcja@diecezja.pl.

Formuła przyrzeczenia, którą powinny odmówić osoby podejmujące duchową adopcję. Poprzedzamy ją wykonaniem znaku krzyża oraz krótką modlitwą (Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu)

*Najświętsza Panno, Bogarodzico Maryjo, wszyscy Aniołowie i Święci

*Wiedziony pragnieniem niesienia pomocy w obronie nienarodzonych

*Postanawiam mocno i przyrzekam

*Że od dnia 25 marca 2020 r.

*W Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

*Biorę w Duchową Adopcję jedno dziecko* którego imię jedynie Bogu jest wiadome

*Aby przez 9 miesięcy, każdego dnia, modlić się o uratowanie jego życia

*Oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu.

*Tymi modlitwami będą:

jedna Tajemnica Różańca św.,

moje dobrowolne postanowienia,

modlitwa, którą dziś po raz pierwszy odmówię:

Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodziła Cię z miłością oraz za wstawiennictwem św. Józefa, Człowieka Zawierzenia, który opiekował się Tobą po urodzeniu – proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom tego dziecka miłość i odwagę, aby pozostawili je przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen”.

 

Głośmy Ewangelię życia, podejmując dzieło duchowej adopcji dzieci, które są zagrożone. Dziękujmy dobremu Bogu za dar macierzyństwa, otoczmy naszą modlitwą rodziców i wszystkie matki a szczególnie te, które nie boją się wydać na świat dziecka i wychować je nawet bez udziału ojca.

 

Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego Zagrożonego Zagładą to dziewięciomiesięczna modlitwa w intencji jednego wybranego przez Boga dziecka, które rozwija się w łonie matka, ale które jest zagrożone aborcją. Codzienna modlitwa Duchowej Adopcji rozpoczyna się 25 marca w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego i trwa do świąt Bożego Narodzenia.

 

 

 

 

 

 

Młodzież przygotowującą się do bierzmowania

 

prosimy o zajrzenie do zakładki

http://wola1.xcr.pl/sakramenty/bierzmowanie.html

po więcej informacji dla uczniów klas VIII oraz dla przygotowanych do bierzmowania przez o. Sebastiana (w poprzednim roku)